Учителски колектив в ПГСС – Хасково


1. Маргарита Топалова – Директор, спец. по История и цивилизация и География и икономика

2. Петър Георгиев – Пом.директор АСД, спец. Агроном  - Лозароградинар

3. инж.Ангел Николов – спец.Транспорт и енергетика, машинен инженер, учител по практика

4. инж.Боян Бонев – спец.Експлоатация на автотранспортна техника, учител по обучение на водачи на МПС, учител по теория и практика

5. инж.Венета Иванова – спец.Механизация на земеделието, машинен инженер, учител по селскостопански дисциплини

6. Ренета Станчева – учител по Български език и литература и по Английски език

7. Лиляна Желева – учител по Руски език и по Български език и литература

8. Димитрийка Георгиева – учител по математика, физика и ИТ

9. Христина Асенова – Ръководител комп.кабинети, учител по Математика, информатика и ИТ

10. Павлина Зафирова – учител по  История и цивилизация и География и икономика и дисциплините от Философски цикъл

11. Паско Желев – учител по Физическо възпитание и спорт

12. инж.Ангел Стоянов – спец.Селскостопанска техника, ръководител на курсовете за придобиване на правоспособност по специализирани категории