FПрофесия ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Специалност Механизация на селското стопанство

  • Прием след завършено основно образование /8 клас/. БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! - 26 ученици
  • Балообразуващи предмети

              - Физика и астрономия
              - Биология и здравно образование
              - Технологии


Дневна и самостоятелна форма на обучение

Учебният план можете да изтеглите от тук.

 

FПрофесия ФЕРМЕР

Специалнност Производител на селскостопанска продукция

  • Прием след завършено основно образование /8 клас/. БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! - 26 ученици
  • Балообразуващи предмети

             - Биология и здравно образование

            - Физика и астрономия

            - Технологии

 

Дневна форма на обучение

 

FПрофесия ФЕРМЕР 

Специалност „ЗЕМЕДЕЛЕЦ”

  • Прием след завършено основно образование /8 клас/. БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! – 35 ученици
  • Балообразуващи предмети

             - Биология и здравно образование

            - Физика и астрономия

            - Технологии

Задочна и самостоятелна форма на обучение

Учебният план можете да изтеглите от тук.

 

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС -

КАТЕГОРИИ "В", "Ткт", "Твк" и "Твк-З"!

 

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА :

  • СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ;
  • ОБЩЕЖИТИЕ И СТОЛОВА;
  • ПРАКТИКА В ЧУЖБИНА;
  • РАБОТА ОСИГУРЕНА ОТ НАШИ ПАРТНЬОРИ;