През новата 2016/2017 учебна година ПГСС - Хасково обявява прием по ПРОФЕСИИТЕ  "ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА" , "ФЕРМЕР".

Приемът ще се извършва след  завършено основно образование.

БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ!

 

 

Професия   "ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА"

Специалност   "МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"

Срок на обучение - 4 години

Дневна форма на обучение

Степен на професионална квалификация - ТРЕТА

 

Балообразуващи предмети :

  •  Физика и астрономия
  • Биология и здравно образование
  • Технологии

 

 

ПРОФЕСИЯ "ФЕРМЕР"

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“

Срок на обучение - 4 години

Дневна форма на обучение

Степен на професионална квалификация - ТРЕТА

 

Балообразуващи предмети:

  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Технологии

 

 

ПРОФЕСИЯ "ФЕРМЕР" 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ

Срок на обучение - 4 години

Задочна форма на обучение

Степен на професионална квалификация - ВТОРА

 

Балообразуващи предмети:

  • Биология и здравно образование
  • Физика и астрономия
  • Технологии