През учебната 2016/2017година ПГСС обявява прием по следните специалности:

 След завършено основно образование /8 клас/  БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! Прием по специалностите:

   1. Професия "ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА"

               Специалност "Механизация на селското стопанство"

               ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  2. Професия "ФЕРМЕР"

               Специалност "Производител на селскостопанска продукция"

               ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  3. Професия "ФЕРМЕР"

               Специалност "Земеделец"

                ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ВАС ОСМОКЛАСНИЦИ !

Подаване на документи за класиране – 01-05 ЮЛИ 2016г.

l      Първо класиране – до 6 юли

l      Записване на приетите ученици  - 7 юли

l      Второ класиране  - 11 юли

l      Записване на приетите ученици – 14 юли

l      Трето класиране – 19 юли

      l      Записване на приетите ученици – 21 юли