Денят на Земята, професионалният празник на училището, тази година беше почетен в ПГСС- гр. Хасково по нетрадиционен начин. На 22-ри април, същинският празничен ден, посветен на нашата планета, селскостопанската гимназия с отворени обятия посрещна бъдещите си ученици и сподели с тях своята  радост и отговорност  за вековното си съществуване. Професионалното учебно заведение организира Ден на отворените врати – събитие, при което входът е свободен за всички желаещи да станат съпричастни към работата и постиженията на учениците и учителите.

       И през 2016 година, на Световния ден на Земята, ПГСС-гр. Хасково разтвори врати, за да покаже знанията и уменията на своите възпитаници, богатата извънкласна дейност, обновената материална база и плодотворното сътрудничество между учители, ученици и партньори. В удобно за кандидат- гимназистите време беше предоставена възможност да разгледат учебния комплекс, да получат подробна информация за изучаваните професии за учебните програми, да се запознаят с директора, преподавателите по основните учебни предмети,  постиженията и успехите на учениците от професионалната гимназия  през изминалата учебна година.

     Дейносттана училището и предлаганите условия за професионално образование, обучени и реализация бяха атрактивно показани чрез мултимедийна презентация в централното фоайе.

     Не по-малко интересни бяха мероприятията, които се проведоха в базата по учебна практика на ПГСС. Инж. Ангел Николов забавно и с впечатляващ професионализъм представи на младежите някои машини и съоражения в животновъдството и направи интересни демонстрации.

    В двора на учебната работилница за особено запалените почитатели бе организирана най-ефектната и вълнуваща проява по време на тазгодишното събитие-управление на трактор, комбайн и автомобил. Незабравим е първият контакт с едно от най-изумителните човешки творенията - машината! А каква увереност и самочувствие ти дава подкрепата на такива първокласни инструктори като г-н Николов и г-н Бонев, както и Пламен Петков от 12 а клас!

    За пореден път ПГСС-гр. Хасково с достойнство прие кандидат - ученици. За тяхното удобство се погрижиха учителите и учениците от гимназията, които представиха училището си по подобаващ начин. Заинтересованите бъдещи възпитаници на селскостопанската гимназия  получиха необходимите рекламни материали.

Надяваме се, че ще отбележем заедно началото на следващата учебна година!

Заповядайте при нас!